Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Privacyverklaring
STYJL Fotografie zal in geen geval persoonlijke informatie of persoonsgegevens, zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.

Kennismakingsgesprek
2.1 Het kennismakingsgesprek is altijd geheel vrijblijvend. 
2.2 Na het kennismakingsgesprek wordt de gekozen datum 2 weken in optie gehouden door STYJL Fotografie. 
2.3 Na bevestiging door het bruidspaar wordt de offerte opgesteld en gemaild.

Offerte
3.1 Naar aanleiding van de bevestiging na het kennismakingsgesprek zal de offerte opgesteld worden. De offerte wordt binnen 2 dagen na de bevestiging verstuurd. 
3.2 Na het sturen van de offerte dient de aanbetaling van 25% binnen 2 weken voldaan te worden. 
3.3 Na ontvangst van de aanbetaling wordt de trouwdatum officieel bevestigd en vrijgehouden door STYJL Fotografie.
3.4 Op de offerte staat het aantal uur dat STYJL Fotografie bij de bruiloft aanwezig is. Er kunnen altijd extra uren worden toegevoegd. Wanneer er extra uren worden toegevoegd, zal dit verrekend worden op de factuur.

Betalingsvoorwaarden
4.1 Na de bruiloft zal STYJL Fotografie een (digitale) factuur naar het bruidspaar sturen voor het verschuldigde bedrag.
4.2 De factuur wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door het bruidspaar. Het bedrag wordt overgemaakt naar de rekening van STYJL Fotografie.
4.3 Het bruidspaar ontvangt de foto’s pas nadat er betaald is.
4.4 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Verplaatsing of annulering
5.1 Het aanpassen van de trouwdatum is mogelijk. Indien STYJL Fotografie op de nieuwe datum niet beschikbaar is, zal zij helpen om een andere fotograaf te vinden met een vergelijkbare werkwijze. Aangezien STYJL Fotografie de bruiloft in eerste instantie zou vastleggen zal zij ook de nabewerking doen. Op deze manier blijft de door het bruidspaar gekozen stijl gehandhaafd.
5.2 Bij onvoorziene omstandigheden zoals een overlijden of ziekte waardoor het voor STYJL Fotografie niet mogelijk is om de dag te fotograferen wordt er ook een andere fotograaf geregeld. Dit gaat op dezelfde wijze als hierboven.
5.3 Bij annulering door het bruidspaar nadat de aanbetaling is voldaan, wordt de aanbetaling niet terugbetaald aan het bruidspaar. Dit om de kosten van de al gemaakte werkuren van STYJL Fotografie te dekken.
5.4 Bij annulering door het bruidspaar binnen 3 maanden voor de bruiloft wordt 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij een annulering binnen 4 weken wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

Auteursrecht
6.1  STYJL Fotografie blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
6.2  Het bruidspaar geeft STYJL Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s van de dag te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (bijvoorbeeld blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (bijvoorbeeld visitekaartjes en flyers). Het bruidspaar ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. 
6.3 Wanneer het bruidspaar uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s gebruikt worden voor de website, social media, etc. dient dit vooraf kenbaar te worden gemaakt aan STYJL Fotografie.
6.4  Bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet dient er aan enige vorm van naamsvermelding gedaan te worden.
6.5  Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, kleuren, contrast etc.) dan dat deze zijn aangeleverd door STYJL Fotografie.

Levering
7.1 Binnen 48 uur na de bruiloft stuurt STYJL Fotografie een preview met minimaal 10 beelden.
7.2 Binnen 6 weken na de bruiloft levert STYJL Fotografie de selectie van foto’s zoals afgesproken in de offerte af via WeTransfer. 
7.3 Wanneer er is afgesproken dat er een album wordt gemaakt door STYJL Fotografie wordt deze binnen 2 maanden na de bruiloft afgeleverd. 
7.4 Er worden geen onbewerkte foto’s afgeleverd. Bij het boeken van STYJL Fotografie als fotograaf voor de bruiloft wordt gekozen voor de stijl, inclusief nabewerking, van STYJL Fotografie.

Bewaartermijn
Na het leveren van de bruiloftsreportage worden de foto’s gedurende 6 maanden bewaard door STYJL Fotografie. Hierna is STYJL Fotografie niet meer verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s. Het bruidspaar wordt geacht zelf de foto’s op te slaan en een of meerdere back-ups te maken.

Aansprakelijkheid
STYJL Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan tijdens het huwelijk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van STYJL Fotografie.

Wijziging van de algemene voorwaarden
10.1 STYJL Fotografie behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
10.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door STYJL Fotografie doorgegeven aan het bruidspaar.

Contactgegevens
STYJL Fotografie
info@styjlfotografie.nl
www.styjlfotografie.nl
KVK: 80242820